Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rummikub ze świętym Mikołajem

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Katolickich Plac Kolegiacki 2, (obok bazyliki)

Z każdej szkoły zapraszamy zespoły czteroosobowe złożone z uczniów klas 7 – 8. Będziemy poznawać zasady gry Rummikub, rozegramy mini turniej, będziemy się dobrze bawić. Każdy uczestnik powinien mieć swój atrybut w postaci czerwonej czapki mikołaja.

 

Plan spotkania

1000

Powitanie uczestników

1020 – 1120

Omówienie zasad gry Rummikub, nauka gry

1120 – 1135

Przerwa

1135 – 1240

Mini turniej

1250

Podsumowanie turnieju

 

Formularz zgłoszeniowy