Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rummikub ze świętym Mikołajem

5 grudnia 2019 odbył się pierwszy turniej „Rummikub ze świętym Mikołajem”, w którym wzięły udział 4 szkoły:

  • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej
  • Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu
  • Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. BŁ. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu

W pierwszym turnieju zwyciężyła Małgorzata Bugara ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mogilnie, drugie miejsce przypadło również uczniowi tejże szkoły: Wojciechowi Fydzie.

Trzecie miejsce zajął Alan Kopiec z Katolickiej Szkoły Podstawowej z Nowego Sącza.

 

Zwycięzcom gratulujemy!