Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Szkolne koło Caritas

Szkolne koło Caritas 11 grudnia zamierza odwiedzić oddział pediatryczny sądeckiego szpitala.

Jeśli masz ochotę dołączyć się do zbiórki organizowanej przez koło - nie zwlekaj! Zostały jeszcze tylko dwa dni.