Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Świąteczna zbiórka

W dniu 9 grudnia 2019 roku zakończyła sie zbiórka dla podopiecznych hospicjum domowego Specjalmed w Nowym Saczu oraz fundacji Okno Nadziei. Szkoła otryzmała podziękowania od Pani Kierownik Ewy Szymoniak - kierownika Hospicjum Domowego.