Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty u włoskich mistrzów

 

 

 

Warsztaty u włoskich mistrzów

 

Gdzie najlepiej doskonalić swe umiejętności w zakresie tradycyjnych sztuk plastycznych, pod okiem wytrawnych mistrzów? Odpowiedź nasuwa się sama: we Włoszech, które nie tylko w marzeniach romantyków, ale faktycznie były wraz całym swoim antycznym dziedzictwem grecko -rzymskim kolebką sztuki współczesnej, i w której współcześni mistrzowie można podpatrywać staryc mistrzów szukając inspiracji, ale też solidnego warsztatu. Z tego to powodu nauczyciele oraz uczniowie katolickiego Licem Plastycznego w Nowym Sączu w ramach projektu Warsztaty u włoskich mistrzów wyruszyli na staże bądź tzw job shadowing do dwóch historycznie i aktualnie najważniejszych centrów artystycznych – do Rzymu i Florencji. Projekt, którego wnioskodawcą było Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, został zrealizowany w tamach projektu Ponadnarodowa mobilnośc uczniów i kadry kształcenia zawodowego i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zrealizowany na zasadach programu Erasmus+. Opiewał on na kwotę 183 902,39 PLN.

 

Włoskimi partnerami przyjmującymi uczniów KLP były dwa ośrodki twórczości i edukacji zawodowej – Universita dei Marmorari w Rzymie, dokąd udało 10 uczniów, aby u prof. Ricardo Civitellego nauczyć się wykonywania intarsji w marmurze oraz Sacred Art School (Scuola d’Arte Sacra), we Florencji, w której której 5 nauczycieli przedmiotów artystycznych KLP w ramach job shadowing doskonaliło własny warsztat nauczycielski w zakresie sztuki sakralnej, a kolejnych 10 uczniów zdobywało umiejętność wykonywania intaglio in metallo tipico fiorentino czyli graweru czy też reliefu florenckiego, wykonując m, in typową florencką biżuterię.

Zarówno, wyłonieni w procesie rekrutacji nauczyciele jak i uczniowie zostali wcześniej odpowiednio przygotowani językowo, obyczajowo, psychologicznie i organizacyjnie.

 

 

 

 

Zacznijmy od Florencji

 

W dn. 26 luty -1 marca 2020 5 nauczycieli udało się na 4dniowy job shadowing czyli uczestniczacą obserwację odbywających się w Sacred Art School Onlus zajęć, według ustalonego dla każdego indywidualnego programu, związanego z nauczanymi w KLP przedmiotami. Szczególnym obszarem zainteresowania była dydaktyka i przygotowanie na tych przedmiotach w zakresie sztuki sakralnej. Każdy nauczyciek miał swego mentora, od którego się uczył i z którym omawiał istotne dla swego przedmiotu i obserwowanych zajęć kwestie. Owocem tej wizyty stały się przemyślenia, dotyczące metod nauczania i koncepcji podejścia do tematów sakralnych na malarstwie i rysunku, rzeźbie, fotografii, wyrobach artystycznych i tkaninie artystycznej oraz historii sztuki, która powinna być istotnym elementem praktycznego kształcenia zawodowego plastyka. Przemyślenia zawarte zostały w zmodyfikowanych programach nauczania w KLP, oraz w przyjętych na poszczególnych przedmiotach rozwiązaniach organizacyjnych, wykorzystaniu modeli, wielkości prac, stosowanych materiałach, oparciu na teologii ciała oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik cyfrowych.

 

Z kolei dwutygodniowy staż w tejże florenckiej instytucji dniach 3-14 czerwca 2019 odbyło 10 uczniów KLP. Zdobywali oni umiejętność tworzenia tzw intaglio fiorentino. Każdy pod okiem prof. Francesco Paganiniego, z pomocą asystentek profesora, wykonywał w tym celu kwadratowy, ażurowy wisiorek z grawerem i kamieniem, oparty na charakterystycznych dla Toskanii motywach roślinnych czy zwierzęcych. Tego typu działania jubilersko-metaloplastyczne były zupełną nowością dla uczniów, a zdobyte umiejętności znakomicie uzupełniają kształcenie KLP i zwiększyły zatrudnienie w sferze sztuki sakralnej, gdzie zdobnictwo metaloplastyczne jak i od relief może odgrywać istotną rolę, o czym się uczestnicy stażu przekonali. Po wstępnym zapoznaniu z zasadami organizacji pracy, bezpieczeństwa, narzędziami i specyfika materiału i zadani uczniowie rozpoczęli pracę od wykonania, uwzględniającego specyfikę tworzywa i intaglio fiorentiono projektu. Potem była nauka cięcia mosiądzu jubilerską ręczną piłą włosową wzdłuż linii falistych, prostych i łamanych. P przeniesieniu projektu na wycięte przez uczniów metalowe kwadraty, i wykonaniu otworów na brzeszczot w obszarach przeznaczonych na ażur, wycinali zbędne fragmenty metalu i opiłowywali krawędzie.

Następnie uczestnicy uczyli się wykonywania rylcem jubilerskim różnych typów graweru florenckiego na miedzianych blachach, by po tej wprawce przystąpić do grawerowania zaprojektowanych wisiorków. Był to najważniejszy artystycznie i zawodowo element stażu.

 

 

. Następnie było dalsze kształtowanie elementów, osadzenie kamienia w wykonanym samodzielnie i przylutowanym do

 wisiorka pierścieniu i prace wykończeniowe. Wszystko to w niesamowitym klimacie artystycznym, jaki panuje we Florencji dzięki muzeom i kościołom, gromadzącym najwybitniejsze działa sztuki najwybitniejszych mistrzów, które uczestnicy stażu mogli naocznie w czasie wolnym zobaczyć. Efektem pobytu były nie tylko wykonane precjoza i zdobyte ;artystyczne umiejętności

, ale też umiejętności komunikacyjne i językowe w obszarze sztuki, umiejętność pracy zespołowej i chęć i gotowość korzystania z proponowanych w ramach programów Erasmus+ możliwości kształcenia. Umiejętności zdobyte zostały potwierdzone urzędowymi certyfikatami wskaznymi w programie oraz certyfikatem Sacred Art School, a także dokumentem Europass mobilność. W celu upowszechniania rezultatów w dniach 23-35 stycznia 2020 odbyły się warsztaty upowszechniające w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych dla uczniów, którzy nie brali udziału w stażu oraz odbyły się dwie wystawy. Planowane są kolejne wystawy, m.in. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół.

 

W tym samym czasie, tzn od 3 do 14 czerwca 2019 druga grupa 10 uczniów KLP w pracowni prof. Ricardo Civitella, prezesa Universita dei Marmorari, czyli historycznego stowarzyszenia rzeźbiarzy i kamieniarzy mozolnie uczyła się malować dłutem wykonywać intarsję w marmurze. W związku z faktem, że w Polsce na zajęciach rzeźbiarskich nie obrabia się marmuru i na co dzień nie obcuje z materiałami kamieniarskimi, swoją przygodę z marmurem zaczęli od teoretycznego zapoznania się z materiałami, narzędziami oraz zasadami organizacji stanowiska pracy i bhp. Nstępnie zgodnie ze starą jeszcze renesansową , ale żywą do dziś metodyką uczyli się posługiwania subbią, gradzinąi dłutem. Najpierw subbią czyli szpikulcem wykonywali regularne żłobienia w marmurze, potem ścinali je i wyrównywali powierzchnię tzw gradziną czyli trójzębnym dłutem, wreszcie dokładnie opracowywali ją za pomocą dłuta. 

</>Wszystkie te czynności były konieczne, by wyczuć marmur i móc go potem dowolnie kształtować.

Następnie przystąpili do intarsjowania koła i kwadratu z kolorowego marmuru w marmurową płytę. W tym celu wytrasowali wycięcia kwadratowe i koliste i przy pomocy gradziny i dłuta wyżłobili precyzyjnie wnęki i o kolistym i kwadratowym przekroju, by w końcu wpasować w nie kamienie.

;

Koloryzowanym do koloru kamienia klejem przykleili i wypełnili ewentualne szczeliny, a następnie mozolnie przez wiele godzin wyrównywali powierzchnię zielonym kamieniem karborundowym i polerowali proszkiem polerskim.

Przy okazji żłobienia wnęki uczestniczki próbowały nauczyć się posługiwania dłutem pneumatycznym i zobaczyły, jak można wykonać intarsję za pomocą maszyn CNC, choć nie jest to możliwe bez wcześniejszej nauki ręcznego wykonywania intarsji. W drugiej fazie uczestniczki zespołowo projektowały cały system bardziej skomplikowanych, czasem wielokolorowych intarsjowanych znaków, nawiązujących do rzymskiej, wczesnochrześcijańskiej symboliki sakralnej i wykonywały indywidualnie poszczególne elementy, które składały się na tablicę znaków.

Przy tej okazji nauczyły się jeszcze dodatkowo własnoręcznego maszynowego docinania i szlifowania kolorowych kamieni do zaprojektowanego kształtu i wykonanej wnęki. Uczestniczki otrzymały również certyfikaty potwierdzające ich umiejętności, wystawione przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, Universita dei Marmorari oraz dokument Europass mobilność

 

W dniu 7 stycznia 2020 odbyły się warsztaty upowszechniające rezultaty stażu dotyczące intarsji w Zespole Sztuk Plastycznych w Tarnowie, (na zdjęciu) a w dniach 20-22 w katolickim Liceum SZtuk Plastycznych w Nowym Sączu. Podczas tych warsztatów został nagrany zamieszczony poniżej film instruktażowo-poglądowy. W dniach 22-24 stycznia 2020 róznież uczestniczy stażu w Scared Art School we Florencji podzielili się swoimi umiejetnościami z 4 kolegów i koeżanek z  Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych, ktorzy nie byli uczestnikami stażu, nagrywając przy tym drugi, zamieszczony poniżej, filmik instruktażowo poglądowy - z zakresu inaglio fiorentino. W dniu 24 stycznia została również uruchomiona wysatwa dla uczniów i rodziców ZespołuSzkół Katolickich in. bł. P.J. Frassati i członków Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego. 27 stycznia 2020 Radio RDN Nowy Sącz wyemitowało informację projekcie.

 

 

 

Poniżej znajdują się linki do powstałych rezultatów projketu, tj filmików poglądowo intsruktażowych, opisów technologicznych, programów nauczania oraz relacji radiowej

 

 

Relacja Radia RDN

 

 

 

 


Opis technologiczny intarsji 5.38 MB Opis technologiczny intarsji
 

Program podstaw fotografii i filmu 0.15 MB Program podstaw fotografii i filmu
 

Program nauczania historii sztuki 1.15 MB Program nauczania historii sztuki
 

Opis technologiczny intaglio 4.47 MB Opis technologiczny intaglio
 

Program nauczania technik malarskich i pozłotniczych 1.22 MB Program nauczania technik malarskich i pozłotniczych
 

Program nauczania rysunku i malarstwa 1.15 MB Program nauczania rysunku i malarstwa
 

Program nauczania technik rzexbiasrkich w KLSP 0.36 MB Program nauczania technik rzexbiasrkich w KLSP
 

Program nauczania przedmiotu Rzeźba w KLSP 0.74 MB Program nauczania przedmiotu Rzeźba w KLSP
 

Radio RDN - Relacja pierwsza wprowadzjąca 0.33 MB Radio RDN - Relacja pierwsza wprowadzjąca