Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Techniki malarskie i pozłotnicze

Zadania zakresu specjalności artystycznej: Techniki malarskie i pozłotnicze

 

Nauczyciel: Justyna Smoleń, Barbara Mordarska Wójcik


Techniki malarskie i pozłotnicze 0.5 MB Techniki malarskie i pozłotnicze

Zadania dla klasy II i IV Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu