Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW KSIĄŻEK, W TYM PODRĘCZNIKÓW, PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

 • Zwroty książek odbywają się z uwzględnieniem wszelkich zasad obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
 • Osoby zwracające książki do biblioteki tj. uczniowie/rodzice/, nauczyciele, podczas zwrotów książek,  zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek jednorazowych.
 • W przypadku większej liczby osób, zwracających książki w tym samym czasie, należy zachować odległości min. 1,5 m od drugiej osoby.
 • Dla osób chorych lub przebywających na kwarantannie, będzie wyznaczony inny termin zwrotów książek.
 • Książki do zwrotu, należy przygotować w następujący sposób:
  • skompletuj książki (podręczniki, oraz inne książki wypożyczone
   z biblioteki szkolnej);
  • usuń foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwróć uwagę na czystość i estetykę książki;
  • przygotuj kartkę z danymi: Imię i nazwisko, klasa, wykaz oddawanych książek (tytuły);
  • przygotowane książki wraz z kartką umieść w foliowej torbie;

 

 • Przyniesione do zwrotu książki należy bezpośrednio odkładać na przygotowanym wcześniej stoliku.
 • Przy oddawaniu książek, w celu ewidencji czytelnika, należy podać nauczycielowi bibliotekarzowi następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Harmonogram zwrotów podręczników i  książek wypożyczonych

 

godzina

dzień

Klasa

8.00 – 8.30

22.06 (poniedziałek)

3 KNOSM

8.30 – 8.45

22.06 (poniedziałek)

1 KNOSM

8.45 – 9.15

22.06 (poniedziałek)

2 KNOSM

9.15 – 9.45

22.06 (poniedziałek)

4 KNOSM, I SKLO

9.45 – 10.30

22.06 (poniedziałek)

5 KNOSM, II SKLO

10.30 – 11.00

22.06 (poniedziałek)

1 KLSP (PO 8)

11.00 – 11.30

22.06 (poniedziałek)

3 KLP

11.15 – 11.50

25.06 (czwartek)

1 KLP (PO GIM)

Po mszy św.

25.06 (czwartek)

2 KLP