Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Spotkanie integracyjne klas pierwszych

Spotkanie integracyjne klas pierwszych

 

Katolickiego liceum Sztuk Plastycznych

oraz

Katolickiej Niepublicznej Ogólnoksztalcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

odbedzie się w piątek  28 sierpnia w godzinach 10.00 - 12.00