Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku (wtorek) w dwóch grupach:

 

I GRUPA - godzina 9.00

klasy:

 

 • 3 SKLO
 • 6 KNOSM
 • 4 KNOSM
 • 2 KLSP (po gim)
 • 3 KLSP
 • 4 KLSP

 

 

II GRUPA - godzina 10.30

klasy:

 

 • 1 KNOSM
 • 2 KNOSM
 • 3 KNOSM
 • 5 KNOSM
 • 2 SKLO
 • 1 KLSP
 • 2 KLSP ( po 8)

 

Serdecznie zapraszamy!