Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Poniedziałek 12 października - dzień wolny.

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy  szkół w ZSK.
 
  uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjno-technicznych, na mocy decyzji dyrektora poniedziałek 12 października jest dniem wolnym z puli. tzw dni dyrektorskich. W wtorek ogłosimy, czy będzie to dzień wolny zamiast środy 14 października,  czy dodatkowy dzień wolny, a mamy ich jeszcze kilka w zapasie. Nie ma on nic wspólnego z tzw. zawieszeniem zajęć i zdalnym nauczaniem.  W tym dniu nie ma więc żadnych lekcji, także  zdalnych.  We wtorek przychodzimy normalnie do szkoły.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja