Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

projekt "Szkoła u włoskich mistrzów" w ramach programu ERASMUS+ zajęcia językowe

 

W związku z planowanym wyjazdem na staż do Włoch będą odbywać się zajęcia językowe w dniach:

 

29 sierpnia, 30 sierpnia  - język włoski od godz. 9.00- 15.00

31 sierpnia - język angielski od godz. 8.00 - 12.00.