Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Internat

 
Serdecznie zapraszamy do Internatu szkół artystycznych,
przy ul.Teligi 24 w Nowym Sączu
który rozpocznie swoją działalność od sierpnia bieżącego roku.
Ilość dostępnych miejsc: 24
 
telefon dyżurny - INTERNAT - 887746777 - czynny od 31 sierpnia
 
Podania do Internatu prosimy składać w sekretariacie szkoły.