Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie finansowe Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2021

Szanowani Państwo, poniżej zamieszczamy pliki sprwozdań zmieszczone w bazie sprzozdan OPP na stronie Narodowego Instytutu Wolności oraz plik sprawozdania w wersji html podpisnaej elektronicznie.


Informacja dodatkowa do bilansu KSO za rok 2021 0.04 MB Informacja dodatkowa do bilansu KSO za rok 2021
 

Sprawozdanie merytoryczne KSO za rok 2021 0.8 MB Sprawozdanie merytoryczne KSO za rok 2021
 

Rachunek zysków i strat za rok 2021 0.34 MB Rachunek zysków i strat za rok 2021
 

Bilans KSO za rok 2021 0.34 MB Bilans KSO za rok 2021
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021 0.03 MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021