Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2014


Sprawozdanie merytoryczne   2014r. 0.8 MB Sprawozdanie merytoryczne 2014r.
 

Rachunek zysków i strat  2014r. 0.41 MB Rachunek zysków i strat 2014r.
 

Informacje uzupełniające do bilansu  2014r. 0.4 MB Informacje uzupełniające do bilansu 2014r.
 

Informacje ogólne   2014 r. 0.29 MB Informacje ogólne 2014 r.
 

Bilans 2014 0.35 MB Bilans 2014