Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2015


Sprawozdanie merytoryczne za 2015r. 0.81 MB Sprawozdanie merytoryczne za 2015r.
 

Rachunek zysków i strat 2015r. 0.41 MB Rachunek zysków i strat 2015r.
 

Informacje uzupełniające do bilansu 2015r. 0.4 MB Informacje uzupełniające do bilansu 2015r.
 

Informacje ogólne do bilansu KSO za rok 2015 0.3 MB Informacje ogólne do bilansu KSO za rok 2015
 

Bilans za rok 2015 0.35 MB Bilans za rok 2015