Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2016


Sprawozdanie merytoryczne 2016 0.81 MB Sprawozdanie merytoryczne 2016
 

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej) 2016 0.41 MB Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej) 2016
 

Bilans (mikro) 0.35 MB Bilans (mikro)
 

Informacje uzupełniające do bilansu 2016r. 0.37 MB Informacje uzupełniające do bilansu 2016r.
 

Informacje ogólne   2016 r. 0.3 MB Informacje ogólne 2016 r.