Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2017


Sprawozdanie merytoryczne 2017 0.81 MB Sprawozdanie merytoryczne 2017
 

Informacja dodatkowa 2017 0.04 MB Informacja dodatkowa 2017
 

Rachunek zysków i strat 2017 0.34 MB Rachunek zysków i strat 2017
 

Bilans 2017 0.35 MB Bilans 2017
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017 0.03 MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017