Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

informacja dot. dyrektora Tadeusza Ramsa

 

Zespół Szkół Katolickich i Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące pragnie podzielić, się - po ludzku smutną - informacją, że przeszedł do wieczności dr Tadeusz Rams, pomysłodawca, współzałożyciel, organizator i pierwszy dyrektor (1993-1998) Społecznego Katolickiego LIceum Ogólnokształcącego, które dało początek wszystkim innym szkołom prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe. 

W imieniu absolwentów i pracowników z czasów dyrektorowania ś.p. P. Dyr. Tadeusza oraz kolejnych pokoleń uczniów i nauczycieli,
którzy korzystali z  efektów Jego pracy i dorobku, pragniemy po ludzku wyrazić wdzięczność za oddanie sprawie szkół katolickich i zaangażowanie w ich tworzenie.
W wymiarze duchowym pragniemy tę wdzięczność przemienić na modlitwę w intencji Zmarłego, zarówno w dzień pogrzebu, jaki i później.

 Dlatego wszystkich pracowników i uczniów z czasów P. Tadeusza, jak również aktualnych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati
zapraszamy do osobistej modlitwy.