Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - 4 września o godz.10.00 w Bazylice św. Małgorzaty

 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - 4 września o godz.10.00 w Bazylice św. Małgorzaty ,

Prosimy o wcześniejsze przystąpienie do sakramentu pokuty.

Po mszy św. - spotkanie na dziedzińcu szkoły.