Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rajd szkolny 4 października

 

   W dążeniu do” radości doskonałej”


Takie przesłanie towarzyszyło młodzieży Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II stopnia im Bł. Piotra Jerzego Frassati/Katolickiej Szkole Sztuk Plastycznych w corocznym rajdzie
szkolnym im. św. Franciszka 4 października 2023 roku. 

 

Droga prowadziła na punkt widokowy w Woli
Kroguleckiej. Rajd był czasem podziwiania piękna świata, kontaktu z naturą, delikatnego wysiłku
fizycznego, a przede wszystkim integracji uczniów, nauczycieli.

 

Centralnym punktem rajdu była Msza
św. w przepięknej scenerii Beskidu Sądeckiego.