Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty przygotowawcze do Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych

 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych,
specjalnościami oraz do przygotowania się do egzaminu wstępnego pod okiem nauczycieli KLSP
na warsztatach przygotowawczych.

 

      Pierwszy termin warsztatów:  16 marzec 2024r. (sobota) 9.30-12.30

 

  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 Wskazane jest wcześniejsze powiadomienie sekretariatu szkoły
 o swoim udziale w danych warsztatach na nr tel. 18 449 06 90 lub e-mailem na adres:
 sekretariat@frassati.edu.pl

Można zabrać swoje przybory do rysowania czy malowania.

 

 Czekamy na Was. Do zobaczenia!