Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Spotkanie plastyków z ks. dr-em Mariuszem Lachem, teatrologiem, pracownikiem polonistyki i teatrologii n a KUL-u, twórcą i kierownikiem teatru lubelskiego ITP

05 października 2012 (piątek) 14:00   -   05 października 2012 15:00

Kochai plastycy, wszyscy jestescie zaproszeni do niezywkłego spotkania wstepnego z ks. Mariuszem Lachem, na którym chce sie on z Wami podzielic pomysłem i zaprosic do współpracy.