Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - rozpoczęcie kolejnej edycji

04 października 2012 (czwartek) 17:30   -   04 października 2012 19:30

Pani Halina Czerwińska