Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rady Pedagogiczne Zespołu Szkól Katolickich

24 października 2012 (środa) 16:00   -   24 października 2012 18:00

Wszystkich nauczycieli zapraszamy na dodtakową radę pedagogiczną poszczególnych szkół ZSK. Plan rad przedstawia sie następująco:y:

 

1. Ustalenie sposobó dostosowań warunków zdawania egazminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb ucznia - ks. Dyrektor.

2. Informacja o programie Golden FIVE i jego wsdrożeniu w szkole oraz innych sprawach wychowawczych. - p. H. czerwińska + ks. Dyrektor

3. Informacja o najbliższych tygodniach i wydarzeniach.