Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Drodzy uczniowie liceum plastycznego, jak tez absolwenci, nie będący jeszcze studentami ASP.

 

W najbliższa środe lub czwratek przyjadą do nas prof. Bogusława Bortnik-Morajda i dr rafał Borcz na pierwsze powakacyjne kosnultacje.

W zwiazku z tym wszyscy uczniowie proszeni sa o przyniesienie swego wakacyjnego ipowakacyjnego dorobku zarówno ze szkoły, jak i w domu. w

Plakat propagujący