Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli

13 grudnia 2012 (czwartek) 12:00   -   13 grudnia 2012 18:00

We czwratek 13 grudnia 2012 Ośrodek Metdoyczny w Nowym Sączu przeprowadzi certyfikowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. dla pracowników naszego Zespołu Szkół.

 

Wszyscy nauczyciele ipracownicy, którzy nie przechodzili w innych miejscach zatrudnienie szkolenia z zakresu pierszej pomocy  powinni obligatoryjnie wziąc udział w tym szkoleniu. czas trwania szkoleania 6 godzin zegarowych, ale jeśli solidnie wszystko zrobimy szybciej, to kurs może sie skończyć wcześniej. Wskazane więc duże zaangażowanie.

Wszystke osoby prowadzące specjalności zostaną oddzielnie poinformowane o sposobie uczestnictwa kursie bez uszczerbku dla prowadzonych zajęć. 

 

Ks. Dyrektor.