Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Spotkanie plastyków z ks. mariuszem lachem z KUL - dzień I

16 listopada 2012 (piątek) 12:00   -   16 listopada 2012 16:00