Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie sekcji przedmiotów artystycznych Katolickiego Liceum Plastycznego

15 listopada 2012 (czwartek) 16:30   -   15 listopada 2012 17:00