Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

14 grudnia 2012 (piątek) 13:00

 

 

Miło nam pounformować, że tegorocznym laureatem stypendium Prezesa Rady Ministrów z Katolickiego Liceum Plastycznego jest Sylwia Rams, ucznnenica klasy II.

Serdecznie gratulujemy jej pracowitości

 

Wręczenie stypendiów odbedzie się w sali Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniu 14 grudnia o godz. 13:00.