Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Wizyta pracowników ASP w KLP

11 grudnia 2012 (wtorek) 12:00 19:00

Kochani Plastycy

 

We wtorek 11 grudnia na konsultacje przyjeżdząją prof. dr hab. Bogsuława Bortnik-Morajda i dr Rafał Borcz.

Pierwszeństwo maja osoby , które stały w kolejce na poprzednim spotkaniu, ale sie nie doczekały, nastepnie klasa III i II-ga.

Konsultacje odbęda sie w saki 3 (do czasu trwania specjalności). Wychodzimy pojedynczy, reszta klasy poza "konsultujaceym się" pracuje.