Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Ostateczny dzień dostarczenia do sekretariatu dokumentów uprawniających do dostosowania warunków zdawania egzaminu maturalnego

31 grudnia 2012 (poniedziałek)