Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Msza święta za członków, pracowników i dobroczyńców, wsp[ierających duchowo i materialnie finansami i darami usługowo-rzeczowymi dzieła KSO

03 stycznia 2013 (czwartek) 18:15