Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Przegląd półroczny uczniów KNOSM II

We czwartek w godz. 8:30 do 10:00 odbedzie sie przegląd półroczny postepów muzycznych uczniów KNOSM II stopnia w tym czasie nie beda oni na innych lekcjach. Prosimy o modlite za wykonawców. Prosze nic nie pisac w tych godzinach w dzienikach szkoły muzycznej


Przegląd odbedzie sie w Budynku C KNOSM I st przy ul. Ducha 4