Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Wyróżnienie dla Daniela Migacza na biennale Bielsku Białej

Miło nam poinformować, iż Daniel Migacz,  z klasy III katolickiego liceum Plastycznego zdobył  jedno z dziesięciu wyróżnień, przyznanych oprócz trzech nagród - w kategorii rysunku na baiennale szkół artystycznych w Bielku Białej.

Cieszymy się i składamy mu gratulacje.