Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Ostrzeżenie i świadectwo

 We wtorek 19 lutego 2013 r. młodziez bedzie miała okazje usłyszeć wzruszjające i pouczjące swidectwo młodego człowieka uzdrowionego przez Jezusa. świadectwo to ma z jednej strony przestrzegać przed zniewoleniami, ale jest przede wszystkim śwdectwem nadziei, która płynie ze spotkania zJezusem.