Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM BŁ. P.J. FRASSATI

12 kwietnia 2013 od godziny 12 tej rozpoczął się kolejny dzień otwarty szkól wchodzacych w skład Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati.Prpozycje ksztłacenia przedstawiały więc następijące szkoły (w kolejności powstania):

  • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształącące
  • katolickie Gimnazjum
  • Katolickie Liceum Plastyczne
  • Katolicka Nieoubliczna Ogólnokształacaca Szkoła Muzyczna II stopnia
  • uczestnicy zapoznali się z oferta edukacyjna szkoł oraz przy np. angielskie herbacie czy salonowej rozmowie o literaturze lub też sbezpośrednio od aktualnie uczących się w szkole koeżanek i kolegów usłyszeć co nieco o szkole.