Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:
 

 

projekt... Leonardo da Vinci


"Come Fra Angelico...
Praktyczne wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego palstyków w zakresie fresku, ceramiki i rzeźby"


w ramach projektu
„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie".        


Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu złożyło formularz aplikacyjny do Programu Leonardo da Vinci (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) projekt stażu zagranicznego dla młodzieży uczące się i pozyskało na realizację projektu „Come Fra Angelico... Praktyczne wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego plastyków w zakresie fresku, ceramiki i rzeźby" 43 904 Euro, tj. 176 274,56 PLN.    

W ramach projektu 20 uczniów klas I - III Katolickiego Liceum Plastycznego im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu wraz z opiekunami pojedzie na 2-tygodniową praktykę do Ravenny - Włochy, gdzie zajęcia odbywać się będą w zaprzyjaźnionej placówce - Scuola Internazionale Studi d'Arte del Mosaico dell' Affresco.  

W ramach uzyskiwanych w szkole specjalności zawodowych, poszukiwanych także na rynku europejskim i polskim, uczniowie zdobędą praktyczną umiejętność wykonywania fresków i dobrą znajomość sztuki ceramiczno-rzeźbiarskiej. Warunki klimatyczne w Polsce i niewielka ilość specjalistów od fresku, którzy strzegą tajemnic warsztatu, utrudniają opanowanie tej umiejętności, potrzebnej także w sztuce renowacji, jak i tworzenia nowych dzieł. Najlepsze dostępne czasowo dla uczniów KLP i najbardziej efektywne praktyki z fresków prowadzi doświadczona w wymianach szkoła SISAM w Rawennie we Włoszech - kolebce fresku.

Celem
  projektu jest praktyczne zapoznanie uczestników z włoską, oryginalną i historyczną technologią fresku, rzeźby i ceramiki, oraz metodami rozwijania umiejętności w tym zakresie oraz z kulturą i językiem włoskim ukierunkowanym na sztuki piękne oraz wymiana doświadczeń praktycznych z dziedziny fresku i ceramiki.

Udział
w projekcie umożliwi uczniom:
·         poznanie i udoskonalenie technik będących integralną częścią toku kształcenia w liceum plastycznym, niemożliwych do opanowania w takim stopniu w Polsce i na zajęciach szkolnych,
·         nabycie biegłości warsztatowej w tej dziedzinie na poziomie wystarczającym do dalszej samodzielnej pracy,
·         pozwoli uzyskać dodatkowe inspiracje do twórczości i realizacji zadań zawodowych, jak też dalszej edukacji artystycznej w Polsce,
·         umożliwi opanowanie języka na poziomie pozwalającym na kontakty zawodowe i wymianę doświadczeń zawodowych i artystycznych z "kolegami po fachu" z Włoch
·         poznanie kultury Włoch i jej wpływu na kształt sztuki i kultury europejskiej, w tym polskiej
·         zwiększenie świadomości kulturowej i kompetencji artystycznych.  

Dwutygodniowy staż z zakresu fresku w czasie wakacji jest optymalnym, realnym dla uczniów, okresem umożliwiającym osobom, posiadającym już pewne przygotowanie ogólnoplastyczne i specjalnościowe, praktyczne nabycie umiejętności wykonawstwa i renowacji fresku (zob. program), co jest możliwe dzięki wielkiej fachowości zawodowej i kompetencji językowych dwojga profesorów, którzy są czynnymi praktykami dziedzinie fresku. Instytucja szkoleniowa SISAM posiada najbogatszą ofertę praktycznych zajęć z fresku i mozaiki. Uzgodniony program praktyczno-kulturowo-językowy zgodny jest z celami kształcenia w KLP i celami LLP (FRES - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Szkoła w Ravennie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o identycznym, jak nasz, czasie trwania dla uczących się różnych szczebli  z Europy i świata. Chociaż nie jest zakładem pracy, to jednak technologie, zagadnienia i sposoby działania są identyczne jak w realizacji zleceń. Profesorowie prowadzący szkolenia są jednymi z najlepszych włoskich praktyków, realizujących zlecenia.  

Szczegółowy program stażu
:  

1 dzień: 01.07.2013r.

-       krótki wstęp do języka fresku - „Historia fresku: od początków do współczesności"
-       przygotowanie dwóch podkładów;
-       przygotowanie dwóch projektów (szkice) tzn. fragmentów wziętych ze starych fresków pochodzących z kościoła Santa Chiara z 1300 roku.

2 dzień: 02.07.2013r.

-       krótki wstęp o użyciu kolorów we fresku;
-       przygotowanie gruntu (tynku);
-       wykonanie fresku 30x30 cm techniką przekalkowania;

3 dzień: 03.07.2013r.

-       wykonanie fresku 30x30 cm techniką przepróchy;

4 dzień: 04.07.2013r.

-       do wyboru - przygotowanie osobistego projektu lub kopia;
-       wykonanie fresku do wyboru 30x30 cm lub 40x40 cm techniką sitodruku;

5 dzień: 05.07.2013r.

-       do wyboru - przygotowanie osobistego projektu lub kopia;
-       wykonanie fresku do wyboru 30x30 cm lub 40x40 cm techniką sitodruku;
-       przygotowanie podkładu gipsowego.

6 dzień: 06.07.2013r.

-       zwiedzanie z przewodnikiem fresków w kościele Santa Chiara Narodowego Muzeum w Rawennie;

7 dzień: 07.07.2013r.

-       zwiedzanie z przewodnikiem mozaik Galla Placida, San Vitale, Sant'Apollinare Nuovo,

8 dzień: 08.07.2013r.

-       enkaustyki w malarstwie rzymskim i w malarstwie odrodzeniowym;
-       jak wykonać enkaustę;
-       do wyboru - przygotowanie projektu ze szczegółu wziętego z malowidła rzymskiego;
-       wykonanie malowidła techniką na sucho na podkładzie gipsowym (przygotowanie płytki pod enkaustę).

9 dzień: 09.07.2013r.
-       do wyboru - rysunek dowolny lub kopia;
-       wykonanie fresku na podkładzie z siatką.

10 dzień: 10.07.2013r.

-       restauracja fresku
- wiadomości teoretyczne i techniczne z pomocą slajdów;
-       przygotowanie fresku w technice „lo strappo";
-       rozprowadzenie wosku na malowidle wykonanym na sucho na podkładzie gipsowym.

11 dzień: 11.07.2013r.

-       poprawa fresku wykonanego techniką na sucho;
-       przykłady praktyczne.

12 dzień: 12.07.2013r.

-       przeniesienie (oderwanie) fresku wykonanego w technice „lo strappo" z podłoża i przeniesienie na płótno;
-       przeniesienie (oderwanie) fresku wykonanego na siatce i przyklejenie do płótna.

13 dzień: 13.07.2013r.

-       mycie fresku na płótnie;
-       nabłyszczane enkausty;
-       podsumowanie i końcowa ocena seminarium

14 dzień: 14.07.2013r.

-     zwiedzanie z przewodnikiem kolekcji mozaik nowoczesnych w Muzeum MAR. 
Po zakończonym stażu, każdy uczeń otrzyma Certyfikat - Europass Mobilności. 

Uczniowie zakwalifikowani na staż:

 

1.      Filipek Rafał

2.      Gładyś Gizela

3.      Hołda Wiola

4.      Janus Małgorzata

5.      Kaczor Klaudia

6.      Kessler Milena

7.      Kościółek Marcin 

8.      Krzanowska Patrycja

9.      Lorczyk Iwona

10.  Migacz Daniel

11.  Ptak Kinga

12.  Pyzik Weronika

13.  Rams Sylwia

14.  Stożek Martyna

15.  Szeptak Natalia

16.  Śliwińska Aneta

17.  Tokarczyk Jagoda

18.  Wójcik Agnieszka

19.  Zelek Patrycja

20.  Żądło WiolettaW dniach 1- 14 lipca 2013r. 20 w/w uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu odbyło staż
w Scuola Internazionale Studi d'Arte del Mosaico dell'Affresco w Rawennie we Włoszech. 
Podczas stażu uczestnicy zapoznali się z włoską, oryginalną technologią fresku, z metodami tworzenia fresków, nabyli umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Mieli także możliwość kontaktu z językiem i kulturą Włoch.

W czasie warsztatów pod okiem profesosró Deborah Gaetta i Valentino Montanari młodzież przygotowywała projekty fresków, wzorując się na mistrzach tego gatunku. Wykonywałą freski techniką przekalkowania, przepróchy, sitodruku, enkausty, "lastrappo" - rozprowadzając wosk na malowidle wykonanym na sucho na podkładzie gipsowym, a także przenosiła fresk na płótno.

Oprócz umiejętności praktycznych młodzi ludzie zdobyli też wiadomości teoretyczne i praktyczne na temat restauracji fresku. 
Ponadto uczniowie sami próbowali projektować fresk i wykonywali je równymi technikami.


Projekt współfinanoswany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego