Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Uroczyste pożegnanie absolwentów

28 maja 2013 (wtorek) 10:00

Kochani Abslowenci wraz z Rodzicami

Zapraszamy na uroczyste pożeganie i rozdanie swiadectw ukończenia szkoły:


 Rozpocznie się ona Mszą św. o godzinie 10:00 w bazylice św. Małgorzaty

Zbieracie się w szkole o god. 9.45.