Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Dzień Skupienia Pracowników i Uczniów Zespołu Szkół Katolickich i innych szkół katolickich na zakończenie roku szkolnego 2012/2013

We środę 19 czerwca 2013 roku o godzinie 15:30 rozpocznie się ostatni dzień skupienia dla PT Pracowników i Uczniów ZSK i innnych szkół prowadzonych przez KSO. Zaproszenie w poniższym linku dostepnym po zalogowaniu.