Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Finał konkursu o wiedzy o życiu i przesłaniu bł. P.J. Frassati - projekt

08 października 2013 (wtorek)

Projekt:

plastyczny - opd. B. Mordraska -Wójcik

muzyczny - odp. B. Lesniak + K. Biel

literacki - odp. W. Bobrowska