Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Akademia z okazji Dnia Edukacji narodowej - Święto szkoły

11 października 2013 (piątek) 10:00 13:00

Drodzy Rodzice, Nuczyciele, Uczniowie
 W dniu dzisiejszym tzn 11 paździenika przychodzimy w strojach galowych. Nasze spotkanie w dniu dzisiejszym odbedzie się wg nastepującego porządku
9.45 - zbiórka klasami w szkole
10:00 - Msza święta
ok. 11.00 - spotkanie w Sali Przemienienia - część artystyczna i przyjęcie do grona uczniów
ok. 12.15 - "małe co nieco" od rodzicoów - w sali nr 3

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
ks. Dyrektor