Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Ks. Michał Olszewski - gościem specjalnym na wrześniowym nabożeństwie pierwszopiątkowym w Zespole Szkół Katolickich

W pierszy piątek miesiąca września i zarazem roku szkolnego wogóle społeczność naszego Zespołu Szkoł zgromadziła się, - jak co miesiąc - na pierwszopiątkowej Mszy Świętej. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił znany i ceniony w Polsce ewangelizator i charyzmatyk, ks. Michał Olszewski. W skierowanej do uczniów i pracowników homili zachęcał, by docenili fakt, że właśnie w ramach wspólnoty szkolnej mają możliwość bycia blisko Chrystusa na Mszy św. i oblitego czerpania z Jego miłości, o której ks. Michał płomiennie mówił. Została w nas obudzona tęskonota z Bogiem, dialogiem z Nim oraz także dokonało się otwarcie oczu na tęskonotę Boga za nami.