Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Lekcje akademickie Humanistyczno-Filozoficznej Klasy Uniwersyteckiej KUL

W najblizszy czwartek 26 września odbędą sie pierwsze w tym roku zajęcia Humanistyczno-filozofoicznej Klasy Uniwersyteckiej KUL
Poprowadzi te zajęcia dr Lech Giemza z Katedry Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL.
Tym razem tematem zajęć będzie ...  piłka nożna w literaturze.

Serdecznie zaparszamy!!