Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2011


Informacja dodatkowa do bilanu i rachunku wyników KSO za rok 2011 0.2 MB Informacja dodatkowa do bilanu i rachunku wyników KSO za rok 2011
 

Rachunek zysków i strat KSO za rok 2011 0.28 MB Rachunek zysków i strat KSO za rok 2011
 

Bilans działnosći KSO za rok 2011 0.28 MB Bilans działnosći KSO za rok 2011
 

Sprawozdanie merytoryczne  za rok 2011 0.59 MB Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne w wersji wymaganej przez Ministra Płacy i Polityki Socjalnej