Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Inauguracja Roku Akademickiego na KUL

20 października 2013 (niedziela) 09:00 13:00

IOd roku 2003 Katolicki Uniwersytet Lubelski sprawuje patronat nad Społecznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Owym Sączu.

Nasza szkoła otrzymała zaproszenie na tę uroczystość, która rozpocznie się w niedzielę Mszą św. oraz wykładami inaugurcyjnymi i innymi towarzyszącymi wydarzeniami