Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Ogólnopolski Przegląd z malarstwa, rysunku i rzeźby

04 kwietnia 2014 (piątek)   -   05 kwietnia 2014

Tym razem przegląd dla uczniów klas III liceów plastycznych odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2013 w Krakowie.
Zasady i regulaminy przeglądu moożna znaleźć na dwa sposoby:

  1. klikajac na ten link
  2. lub otwierająć załącznik poniżej 

ks. Dyrektor
2013-10-12
20:13:13 


Regulamin prac komisji II 0.15 MB Regulamin prac komisji II

Na III etapie centralnym

 

Regulamin prac komisji I 0.2 MB Regulamin prac komisji I

Na etapie makroregionalnym w Krakowie

 

Zasady obowiązujące na przeglądzie 0.44 MB Zasady obowiązujące na przeglądzie