Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Plener klas IV-tej i II-iej KLP

14 października 2013 (poniedziałek)   -   18 października 2013

Jak co roku, uczniowie klas II i IV KLP udadzą się na jesienny plener. Odbędzie sie on tym razem w Rytrze.