Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Konkurs na najlepszą fotografię z Rajdu św. Franciszka

Drodzy uczestnicy Rajdu św. Franciszka, 
zapraszamy Was do podzielenia się swoimi zdjęciami, wykonanymi aparatami fotograficznymi lub telefonami podczas Rajdu św. Franciszka.
Konkurs orgnizzowany jest w dwóch kategoriach:
iw
1) zdjęcia przyrody, krajobrazu, pejzażu 
2) zdjęcia jakiejś sytuacji z rajdu.

Zdjęcia w formie papierowej lub eleketronicznej ( płyta CD lub plik na penndrive) należy zostawić w sekretariace ZSK do 25 pażdziernika 2013.

Konkurs rozstrzygnie jury złożone z nauczycieli KLP.