Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty z fresku - cz. II

28 października 2013 (poniedziałek) 07:30 10:30

Dokończenie warsztatów rozpoczętych we czwartek 24 październiak 2013.