Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty mediacji dla uczniów ZSK

25 listopada 2013 (poniedziałek)   -   27 listopada 2013

W katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA odbywaja sie warsztaty mediacji rówieśniczych prowadzone przez pedagoga szkoły p. Haline Czerwińską oraz p. wicedyrektor KNOSM I st - Marię Barteczko w ramacch międzynarodwego programu pod patronatem ORE i MCDN w Krakowie. Program ma charakter pilotażowy.